דף הבית אודות האיגוד תחומי פעילות קישורים צור קשר טיפול בפסולת בנין וגזם שינוי תנאי סף
איגוד ערים

חינוך סביבתי ברחובות

בשנת תשס"ט סיכמנו 3 שנים של פעילות סביבתית בכל בתי הספר בעיר רחובות.

התוכנית הינה תוכנית עירונית להטמעת החינוך הסביבתי ולהעצמת תלמידי מערכת החינוך כאזרחי המחר.

במסגרת התוכנית עברו המחנכים לכיתות ה' ולגאוגרפיה קורס בנושא עיר וסביבה כולל הגשה של עבודות חקר בהיקף של 28 שעות.

בעבודות החקר העלו התלמידים בעיות ודילמות והגיעו למסקנות אותם העלו בטקס הסיום.

מחנכי כיתות א' ב' עברו ריענון בנושא משבר בפסולת בארץ ובעולם.     מחנכי כיתות ג' ד' עברו רענון בנושא משבר המים ושטחים פתוחים.                   


בניית אתרים